Opplysninger om Bๅten:

Bๅttype:…………………………………………...............

Fabrikat:…………………………………………………...

Lengde:…………………………………………………….

Bredde:…………………………………………………….

Dyptgๅende:........………………………………..............

Sๆrlige kjennetegn:.…………………………………….

ุnsket leieperiode:………………………………….

 

NB! Leie for bๅtplass skal vๆre innbetalt til foreningen f๘r bๅten settes ut.

 

 

Dato:                                                                      Underskrift:

 

 

 

 

…………………………….                                 …………………………………………….

S๘knad sendes:

post@follafoss.com  /  Follafoss sj๘sportsforening v/ Roger Holmquist,  7796 Follafoss

 

S๘knad vedr๘rende leie av bๅtplass.

Navn:………………………………………..

Adresse:……………………………………..

Telefon:……………………………………...