Opplysninger om Båten:

Båttype:…………………………………………...............

Fabrikat:…………………………………………………...

Lengde:…………………………………………………….

Bredde:…………………………………………………….

Dyptgående:........………………………………..............

Særlige kjennetegn:.…………………………………….

 

 

Navn:………………………………………..

Adresse:……………………………………..

Telefon:……………………………………...

 

Postnummer:…………………………………

NB! Kjøpskontrakt skal være signert før båten settes ut.

 

 

 

 

Dato:……………. Underskrift:……………………………….

 

 

Leie for båtplass skal være innbetalt foreningen før båten legges ut.

Søknad vedrørende kjøp av båtplass.

Dato:                                                                                            Underskrift:

 

 

 

……………………                                                ………………………………………………………………

Søknad sendes:

post@follafoss,com         Follafoss sjøsportsforening v/ Stein Berre, 7796 Follafoss